dimecres, 3 d’octubre de 2012

Joc de pistes: un recurs didàctic i interdisciplinari!

A casa, sempre hem fet jocs de pistes perquè em permeten treballar amb els nens diferents continguts acadèmics de manera divertida i molt engrescadora, a més, el fet de seguir les pistes per trobar el "tresor amagat", fa que s'ho prenguin amb molta il·lusió i emoció!
Quan eren més petits i treballàvem el procés de lecto-escriptura, m'anava molt bé perquè, inconscientment s'esforçaven més per aprendre a llegir per tal de poder desxifrar els missatges que els pistaven per a arribar a l'objectiu final: el tresor amagat! Ara, que ja llegeixen amb força fluïdesa, he afegit l'endevinalla per anar més enllà doncs l'endevinalla és un recurs didàctic que permet treballar aspectes de l'àrea de llengua (lectura, comprensió lectora, versificació, recursos poètics -comparació, metàfora-, dicció,...) però també aspectes d'altres àrees com ara coneixement del medi social i natural, matemàtiques,... perquè són composicions curtes i generalment en vers, que ens ofereixen uns quants punts de referència d'un objecte, animal, lloc,..., tot demanant-nos de saber-lo esbrinar amb el nostre enginy i, evidentment, amb els coneixements ja adquirits, tot reforçant-los alhora que n'adquirim de nous.
Les endevinalles són un bon recurs pedagògic perquè d'entrada agraden a la mainada i es poden usar en qualsevol situació donat que poden ser escrites o parlades. Desenvolupen el raonament lògic perquè fan pensar i relacionar els conceptes amb els seus significats per tal d'arribar a la solució correcte. També és molt positiu, entretingut i engrescador fer-los inventar endevinalles perquè els permet crear petits textos "intel·ligents" donat que amaguen una resposta, tot fent bon ús del llenguatge mentre juguen amb les paraules i les frases, 
Procuro preparar-los un joc de pistes cada setmana per a treballar i/o reforçar els diferents continguts proposats en cada una de les proves a realitzar. 
Cada prova té un pot que conté l'explicació de la prova que han de fer, els materials necessaris per fer-la (si calen) i una endevinalla, escrita sobre paper taronja, que s'ha d'encertar, un cop feta la prova, per a poder trobar el següent pot donat que la resposta és la pista que els indica el seu lloc d'ubicació; d'aquesta manera, treballen també la situació en l'espai i el reconeixement del mateix.


Els continguts treballats en cada una de les proves de la setmana passada són els que segueixen, ara bé, els treballats amb les endevinalles no els repetiré car ja han quedat expressats anteriorment.:

Prova 1 (Català. Comprensió i expressió escrita)
 • Utilització de codis per a descobrir el missatge amagat
 • Treball de lateralitat (seguir direccions indicades)
 • Atenció visual i percepció
 • Comprensió lectora
 • Text escrit

Prova 2 (EF. Iniciació a l'esport)
 • Pràctica d'esports amb raqueta (bàdminton)
 • Aprenentatge de l'ús de la raqueta, tot prenent consciència dels efectes del volant segons com rep el cop amb la mateixa
 • Coordinació dels moviments del cos
 • Situació en l'espai de joc i control de l'abast del propi terreny de joc
 • Col·laboració i cooperació per donar joc a l'oponent
 • Recepcions i llançaments amb raqueta
 • Desenvolupament d'habilitats i destreses pròpies
 • Respecte per les normes de joc
 • Gust per aprendre
Prova 3 (Treball sensorial i d'expressió corporal)
 • Els sentis com a font d'informació per organitzar el moviment
 • Organització del moviment i orientació en l'espai a partir de la utilització prioritzada d'un únic sentit (tacte)
 • Retenció memorística
 • Moviment lliure del cos, atenent a la flexibilitat i l'equilibri
 • Adopció de diferents postures corporals
 • Cooperació i valoració del treball propi i d'altri
Prova 4 (Jocs de sempre)
 • Control en el maneig d'objectes (pilota)
 • Coordinació dels moviments en els llançaments, en les recepcions, en els desplaçaments i en les aturades
 • Precisió en els llançaments
 • Control de l'equilibri corporal
 • Respecte per les normes de joc
 • Col·laboració en les activitats motrius col·lectives
 • Gust i satisfacció en la realització de l'activitat
Prova 5 (Expressió corporal/dramatització)
 • Descobriment de nous recursos expressius del cos
 • Exploració d'accions corporals
 • Representació de personatges (animals)
 • Confiança en els altres
 • Desenvolupament de la creativitat i la imaginació
 • Coneixement i ús dels recursos expressius del cos per a comunicar-se
 • Desinhibició vers els altres
 • Col·laboració i cooperació per a dur a terme l'activitat correctament
Prova 6 (Comunicació corporal)
 • Potenciació de la flexibilitat corporal
 • Control de l'equilibri del cos
 • Apreciació de les pròpies possibilitats de moviment
 • Reacció a la comunicació corporal
 • Coordinació mútua
 • Divertiment en la realització d'activitats físiques
Prova 7 (Català. Raonament lògic i expressió oral)
 • Desenvolupament del raonament lògic i del pensament
 • Creació de versos i rodolins amb sentit
 • Utilització de diferents recursos lingüístics: descripció, significat de les paraules, comparació, definició, metàfora,...
 • Utilització dels coneixements adquirits en altres àrees
 • Sentiment de gust i plaure al jugar amb els mots i els seu significat
 • Introducció a la sintaxi (formació de frases coherents i amb sentit i cohesió textual)

Finalment i per acabar aquesta llarga entrada, us deixo el box que he preparat perquè podeu veure les endevinalles i les descripcions de les 7 proves realitzades.

diumenge, 30 de setembre de 2012

Tot entenent el cicle de l'aigua!

Aprofitant la pluja que queia ahir i el fet que no ens venia de gust anar enlloc, vaig proposar l'Henoch i el Pau de fer l'esquema del cicle de l'aigua perquè els quedés encara més clar el concepte i els conceptes que se'n deriven. Ja fa temps que coneixen aquest cicle perquè ja n'havíem parlat altres vegades donat que quan pregunten, per iniciativa pròpia necessitant saber per quès de la vida, sempre els responc atenent a la realitat i la veritat malgrat, a vegades i segons el què pregunten, no tinguin edat per assimilar tota la informació, sobretot quan es tracta de temes complexos, doncs sóc perfectament conscient que més endavant ja la van completant, a mesura que creixen i n'amplien els coneixements, tot comprenent, cada vegada més, els conceptes més abstractes i, per tant, més complicats d'entendre i assimilar quan són més petits.
A l'escola, quan treballàvem aquest tema a 4t de primària, fèiem fer un dibuix esquemàtic als alumnes per representar el cicle de l'aigua. Ahir, podíem haver-ho fet així però, com que la tarda plujosa acompanyava i ens convidava a estar a caseta casona ben a gustet i calentons, vaig pensar que s'ho passarien més bé si fèiem l'esquema tot elaborant, alhora, un collage amb paper de xarol. D'aquesta manera l'activitat és més atraient perquè treballen amb més materials i, a més, no només feien CMN (coneixement del medi natural) sinó que també realitzaven una activitat de l'àrea de creativitat i arts plàstiques.
Treballar amb dos nens és molt diferent de fer-ho amb 25 i, per tant, és pot anar més enllà doncs és més senzill respectar-los els diferents ritmes de treball i el nivell d'adquisició de coneixements de cada un, segons les seves necessitats, inquietuds i interessos. Els puc atendre millor donat que reben una atenció constant i, gairebé, individualitzada.
Aquesta tarda, a més, ambdós han fet una entrada en els seus blocs respectius, amb el meu ajut evidentment, per a arxivar la feina feta i per a treballar també l'expressió oral (explicativa) i escrita per a redactar els textos, tot interioritzant més els continguts i els conceptes apresos sobre el cicle de l'aigua perquè a l'haver d'explicar el que han fet, ho tornen a repassar.
Si cliqueu damunt de les imatges podreu veure el procés del treball plàstic realitzat, així com també la feina de composició textual més relacionada amb l'àrea de llengua catalana.

Pau (7 anys)

Henoch (9 anys)

Treballar amb ells és un gust, sobretot per la il·lusió i les ganes que posen en tot el que fan i perquè van assimilant els aprenentatges amb facilitat i sense dificultat perquè s'ho passen molt bé car ho viuen com un joc! El gran i meravellós joc d'aprendre!!!! ;)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...