Joc de pistes: un recurs didàctic i interdisciplinari!

A casa, sempre hem fet jocs de pistes perquè em permeten treballar amb els nens diferents continguts acadèmics de manera divertida i molt engrescadora, a més, el fet de seguir les pistes per trobar el "tresor amagat", fa que s'ho prenguin amb molta il·lusió i emoció!
Quan eren més petits i treballàvem el procés de lecto-escriptura, m'anava molt bé perquè, inconscientment s'esforçaven més per aprendre a llegir per tal de poder desxifrar els missatges que els pistaven per a arribar a l'objectiu final: el tresor amagat! Ara, que ja llegeixen amb força fluïdesa, he afegit l'endevinalla per anar més enllà doncs l'endevinalla és un recurs didàctic que permet treballar aspectes de l'àrea de llengua (lectura, comprensió lectora, versificació, recursos poètics -comparació, metàfora-, dicció,...) però també aspectes d'altres àrees com ara coneixement del medi social i natural, matemàtiques,... perquè són composicions curtes i generalment en vers, que ens ofereixen uns quants punts de referència d'un objecte, animal, lloc,..., tot demanant-nos de saber-lo esbrinar amb el nostre enginy i, evidentment, amb els coneixements ja adquirits, tot reforçant-los alhora que n'adquirim de nous.
Les endevinalles són un bon recurs pedagògic perquè d'entrada agraden a la mainada i es poden usar en qualsevol situació donat que poden ser escrites o parlades. Desenvolupen el raonament lògic perquè fan pensar i relacionar els conceptes amb els seus significats per tal d'arribar a la solució correcte. També és molt positiu, entretingut i engrescador fer-los inventar endevinalles perquè els permet crear petits textos "intel·ligents" donat que amaguen una resposta, tot fent bon ús del llenguatge mentre juguen amb les paraules i les frases, 
Procuro preparar-los un joc de pistes cada setmana per a treballar i/o reforçar els diferents continguts proposats en cada una de les proves a realitzar. 
Cada prova té un pot que conté l'explicació de la prova que han de fer, els materials necessaris per fer-la (si calen) i una endevinalla, escrita sobre paper taronja, que s'ha d'encertar, un cop feta la prova, per a poder trobar el següent pot donat que la resposta és la pista que els indica el seu lloc d'ubicació; d'aquesta manera, treballen també la situació en l'espai i el reconeixement del mateix.


Els continguts treballats en cada una de les proves de la setmana passada són els que segueixen, ara bé, els treballats amb les endevinalles no els repetiré car ja han quedat expressats anteriorment.:

Prova 1 (Català. Comprensió i expressió escrita)
 • Utilització de codis per a descobrir el missatge amagat
 • Treball de lateralitat (seguir direccions indicades)
 • Atenció visual i percepció
 • Comprensió lectora
 • Text escrit

Prova 2 (EF. Iniciació a l'esport)
 • Pràctica d'esports amb raqueta (bàdminton)
 • Aprenentatge de l'ús de la raqueta, tot prenent consciència dels efectes del volant segons com rep el cop amb la mateixa
 • Coordinació dels moviments del cos
 • Situació en l'espai de joc i control de l'abast del propi terreny de joc
 • Col·laboració i cooperació per donar joc a l'oponent
 • Recepcions i llançaments amb raqueta
 • Desenvolupament d'habilitats i destreses pròpies
 • Respecte per les normes de joc
 • Gust per aprendre
Prova 3 (Treball sensorial i d'expressió corporal)
 • Els sentis com a font d'informació per organitzar el moviment
 • Organització del moviment i orientació en l'espai a partir de la utilització prioritzada d'un únic sentit (tacte)
 • Retenció memorística
 • Moviment lliure del cos, atenent a la flexibilitat i l'equilibri
 • Adopció de diferents postures corporals
 • Cooperació i valoració del treball propi i d'altri
Prova 4 (Jocs de sempre)
 • Control en el maneig d'objectes (pilota)
 • Coordinació dels moviments en els llançaments, en les recepcions, en els desplaçaments i en les aturades
 • Precisió en els llançaments
 • Control de l'equilibri corporal
 • Respecte per les normes de joc
 • Col·laboració en les activitats motrius col·lectives
 • Gust i satisfacció en la realització de l'activitat
Prova 5 (Expressió corporal/dramatització)
 • Descobriment de nous recursos expressius del cos
 • Exploració d'accions corporals
 • Representació de personatges (animals)
 • Confiança en els altres
 • Desenvolupament de la creativitat i la imaginació
 • Coneixement i ús dels recursos expressius del cos per a comunicar-se
 • Desinhibició vers els altres
 • Col·laboració i cooperació per a dur a terme l'activitat correctament
Prova 6 (Comunicació corporal)
 • Potenciació de la flexibilitat corporal
 • Control de l'equilibri del cos
 • Apreciació de les pròpies possibilitats de moviment
 • Reacció a la comunicació corporal
 • Coordinació mútua
 • Divertiment en la realització d'activitats físiques
Prova 7 (Català. Raonament lògic i expressió oral)
 • Desenvolupament del raonament lògic i del pensament
 • Creació de versos i rodolins amb sentit
 • Utilització de diferents recursos lingüístics: descripció, significat de les paraules, comparació, definició, metàfora,...
 • Utilització dels coneixements adquirits en altres àrees
 • Sentiment de gust i plaure al jugar amb els mots i els seu significat
 • Introducció a la sintaxi (formació de frases coherents i amb sentit i cohesió textual)

Finalment i per acabar aquesta llarga entrada, us deixo el box que he preparat perquè podeu veure les endevinalles i les descripcions de les 7 proves realitzades.

Comentaris

Marisol ha dit…
Com sempre un treball molt interessant Lídia!! ens ho llegirem amb calma i provarem de fer-ne un! gràcies.
Lídia ha dit…
Gràcies a tu, Marisol! M'agrada i m'alegra que t'agradi, és una manera de treballar molt engrescadora i positiva pels nens/es! A més, en les proves es poden posar activitats de qualsevol matèria: plàstica, matemàtiques,... Nosaltres ho anem fent així i així, ho anem treballant i repassant tot, de guays! je,je! Petonets!
Anònim ha dit…
hiya estimantlavidailallibertat0.blogspot.com owner discovered your blog via yahoo but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found website which offer to dramatically increase traffic to your site http://xrumer-services.net they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic Take care. Roberto
Lídia ha dit…
Thanks Roberto! I'll check the links you gave me!
Best wishes!

Entrades populars d'aquest blog

Un remei natural i meravellós per guarir els refredats, la tos i el mal de coll: El xarop de ceba

Contes per a treballar valors: Jaume de Vidre!