Fem matemàtiques i química, tot elaborant núvols de sucre!


A casa som més llaminers de fruites i de cremes i pastissos, elaborats per nosaltres, que no pas de llaminadures però, de tant en tant, també ens agrada menjar-ne alguna, sobretot els núvols de sucre que, tot i ser empallegosos, és difícil estar-se'n de tastar-los quan en tens al davant! Per això, quan vaig veure la recepta en el bloc Best Yummy Recipes vaig pensar que era una bona ocasió per aprendre a fer-los i d'aquesta manera quan, de tant en tant, ens vinguin de gust els podrem elaborar més naturals i passant-nos-ho bé perquè ens agrada molt cuinar i experimentar amb els aliments per conèixer-los més, tot descobrint les seves propietats, els seus components i els seus canvis degut a les mescles i les variacions de temperatures, sobretot.
Des de que els meus fills eren ben petits, aprofito les estones en les que elaborem receptes, per treballar aspectes i continguts de química, matemàtiques i llengua (expressió i comprensió oral i vocabulari específic, sobretot).
La resolució dels problemes matemàtics, així com també la comprensió de processos químics, és més eficaç i atractiva pels infants si s'aprofiten els recursos del seu entorn immediat, amb dades i elements reals, perquè puguin manipular i observar les situacions que es plantegen, tot prenent consciència de que la matemàtica i la química formen part de la vida i el seu coneixement i ús ens permet expressar, conèixer i dominar millor la realitat. Les matemàtiques, que treballades com a mecànica i allunyades de la realitat poden ser summament pesades i avorrides, estan totalment interrelacionades amb altres àrees i amb vivències quotidianes atenent als seus diferents aspectes de càlcul, numeració, geometria, mesures, lògica,..., per això són moltes les situacions, en el dia a dia, que es poden aprofitar per treballar-les amb els infants d'una manera més atractiva, útil, directa, vivencial i, fins i tot, lúdica amb la finalitat de que constatin la seva importància i presència en la vida quotidiana de les persones i perquè així n'entenguin més la necessitat d'adquirir-ne el seu aprenentatge i domini.
Ara faré referència als objectius plantejats des de les àrees de matemàtiques i química, així com també als continguts treballats en relació a l'activitat de cuina proposada i a les activitats que hem dut a terme per a treballar-los. No parlaré dels objectius, continguts i activitats pel que fa a la compra dels ingredients, doncs "anant a comprar" es donen diverses situacions de la quotidianitat molt adients i aprofitables per a treballar l'aplicació de la matemàtica en la vida (maneig i càlcul de preus i de diners, capacitat dels envasos, quantificació d'objectes, comparacions,...) i se'n donen tantes que el tema es mereix una unitat de programació sencera, potser algun dia d'aquests m'animo i també la penjo! ;)


OBJECTIUS I CONTINGUTS DE MATEMÀTIQUES
 • Aplicar els conceptes de suma, resta, multiplicació i divisió en situacions quotidianes
 • Aplicar de manera comprensiva els conceptes de quilo, mig quilo, grams,... per fer la quantificació dels ingredients sòlids
 • Aplicar de manera comprensiva els conceptes litre i mili-litre per fer la quantificació dels ingredients líquids
 • Provar quantificacions amb elements i fets reals
 • Relacionar les mesures de capacitat amb el càlcul mental i escrit
 • Veure la necessitat d'argumentar el que s'està fent
 • Resoldre situacions reals de càlcul
 • Agilitar el càlcul mental com a mitjà per al desenvolupament de l'estructuració mental dels infants
 • Enunciar i formular preguntes entorn de les accions que experimentem
 • Desenvolupar la lògica matemàtica i la comprensió d'una situació 
 • Operar amb dades reals, les quals suposen donar una visió global i més clara als problemes matemàtics que es plantegen
 • Utilitzar diferents mètodes per a la comprensió i resolució de problemes
 • Estructurar els diferents elements que cal tenir en compte per resoldre un problema
 • Utilitzar recursos i estratègies diverses per a la resolució de problemes
 • Planificar els passos a seguir per a resoldre problemes d'una pregunta que requereixi realitzar més d'una operació
 • Expressar correctament la resposta a un problema
 • Pensar, plantejar i expressar enunciats de problemes
 • Expressar per escrit i amb llenguatge matemàtic una situació de càlcul
 • Utilitzar el rellotge per calcular els temps de cocció i repòs
 • Manipular el rellotge per comprendre millor les propietats numèriques que hi ha representades
 • Relacionar les hores o fraccions d'hores amb els minuts i segons que hi corresponen
 • Esforçar-se per resoldre i plantejar els problemes a nivell personal i individual
 • Comparar, comprovar i comentar, constructivament i positiva, les diferents respostes
 • Ajudar-se mútuament i col·laborar en la comprensió i assoliment dels aprenentatges
 • Prendre consciència de que les matemàtiques han de ser usades per expressar i conèixer millor la realitat que ens envolta i el món en el que vivim
 • Comportar-se correctament a l'hora de compartir els estris, els materials, les feines,... 
 • Prendre cura del què fem i del com ho fem

 1. Composició i descomposició mental de nombres naturals relacionats amb una situació concreta i quotidiana per a resoldre problemes de càlcul mental i de càlcul escrit
 2. Organització i comprensió global dels problemes plantejats
 3. Ús de la suma, resta, multiplicació i divisió en la resolució dels problemes escrits i de càlcul mental
 4. Manipulació dels ingredients necessaris per elaborar els núvols de sucre, relacionada amb les mesures de pes i capacitat i els càlculs que se'n puguin fer
 5. Aplicació de conceptes d'unitats de mesura: quantitat i longitud; temps
 6. Maneig de les unitats de mesura de sòlids: quilo i grams
 7. Maneig de les unitats de mesura de líquids: litre i mili-litre
 8. Maneig d'unitats de mesura de longitud: metre, centímetre, mil·límetre
 9. Maneig d'unitats de mesura de temps: hora, minut, segon
 10. Relació entre els conceptes aritmètics i els de mesures de capacitat, de longitud i de temps
 11. Relació entre conceptes geomètrics i mesures de longitud
 12. Càlcul mental i  aplicació dels conceptes de numeració i mesures de capacitat, de longitud i de temps
 13. Predicció del resultat d'un problema
 14. Invenció de problemes a partir de situacions vivencials i reals, observades
 15. Ús del rellotge, la balança i altres objectes com a materials de càlcul
 16. Realització d'experiències relacionades amb la mesura del temps, utilitzant el rellotge i la calculadora, i relacionades amb la mesura de quantitats i de longituds, utilitzant diferents recursos i objectesACTIVITATS QUE HEM DUT A TERME
Algunes de les activitats que hem fet, mentre elaboràvem la recepta per a treballar els continguts abans mencionats, són la resolució de problemes i qüestions de càlcul mental i pràctic que els vaig plantejant a mesura que feinegem, com si d'un joc és tractés:
Primer hem fet servir la balança per pesar el sucre que hi cabia en la tassa que hem fet servir, tot seguint les mesures donades en la recepta que hem utilitzat, i esbrinar-ne així la quantitat mesurada en grams. Tot seguit, hem estat una estona experimentant amb la balança, tot deixant de banda la recepta, per aprofitar la motivació del moment perquè ells mateixos es plantegessin problemes, a títol d'endevinalla matemàtica, utilitzant els conceptes d'unitats de mesura dels sòlids i n'expressessin el plantejament o l'enunciat per tal que jo els ressolés com faig amb ells però intercanviant els rols.
A mesura que anem elaborant la recepta i amb el recull de les noves dades que tenim els plantejo diferents problemes de càlcul mental:
Necessitem dues tasses de sucre, més una altra per fer el xarop i encara una altra per fer el sucre en pols. Si cada tassa té capacitat per 100g de sucre, quants quilos n'hem d'utilitzar? Doncs quants grams?
Si hem d'emprar 30g de gelatina i 12 làmines pesen 20g, quantes làmines haurem de posar en l'aigua?
Si hem fet servir 400g de sucre en total, quants grams en queden en el paquet d'un quilo que hem fet servir?
I quants grams ens falten per arribar al mig quilo?
Recordem que, hem emprat 100g de sucre per moldre'l i obtenir el sucre en pols i 100g més per elaborar el xarop; quans grams de sucre hem emprat per fer l'almívar?
Amb 400g de sucre hem pogut preparar una safata de núvols, quantes safates podríem preparar amb 3 quilos de sucre? Ens sobraria sucre? Quants grams?
Què pesa més, 1 quilo o 1000g de sucre?
Hem fet servir 1/2 tassa d'aigua per la gelatina, 1/4 tassa per fer el xarop i 1/2 més per coure els ingredients i fer l'almívar, quantes tasses d'aigua hem fet servir en total?
Calculem, utilitzant un got mesurador de líquids, quants mili-litres hi ha en una tassa sencera d'aigua.
Aprofitem per fer trasbalsaments d'aigua que els agrada molt i fem diferents càlculs utilitzant diferents recipients i mesures de capacitat (litre i mili-litre)
Si hem fet servir 1 + 1/4 tasses d'aigua i hem vist que en cada tassa hi caben 150ml, quants mili-litres hem utilitzat en total? Quants ens en falten per arribar al litre?
Anem controlant el temps, utilitzant el rellotge, quan la situació ho requereix.
Acabem d'elaborar la recepta i col·loquem la safata a la nevera perquè reposi tota la nit i la massa es solidifiqui i anotem l'hora per recordar-la l'endemà i continuar amb la recepta i les matemàtiques! ;)
Després d'esmorzar, traiem la safata de la nevera i la desemmotllem. Ens adonem que no ha quedat amb la textura adequada i n'hem fet possibles hipòtesis del seu per què. La que més ens ha convençut és que vam agafar una tassa massa gran per mesurar l'aigua, doncs la massa no s'ha solidificat prou perquè era un pèl massa líquida. Essent la primera vegada que els fèiem però, estem molt contents del resultat i el seu sabor és boníssim. La propera vegada ho tindrem en compte perquè ens surtin encara millor!
Tot seguit, mesurem amb un regle la llargària i l'amplada de la massa per calcular la mesura que haurien de tenir els núvols una vegada tallats. La massa fa 15cm d'amplada i 25 de llargària. Decidim que els tallarem atenent a la mesura 2x2cm i, per tant, tallem 1cm de l'amplada i un de la llargària per arrodonir i calcular quantes files i columnes haurem de tallar. També calculem quants núvols de 2x2 ens han sortit i quants de 1x1cm 
Arrebossem els núvols en el sucre en pols, els tastem i en mengem alguns i la resta els guardem en una carmanyola. Diem quants n'hem menjat cada un i calculem mentalment quants ens en queden.
Aprofitem ara, un cop ho hem recollit i netejat tot, per calcular les hores que la massa ha reposat en la nevera, atenent a l'hora que la vam posar a dins i a l'hora que l'hem tret avui. Fem càlculs mentalment i després comprovem el resultat obtingut mitjançant la manipulació del rellotge, sense piles, que tenim especialment per treballar les hores i que fem servir en moltes ocasions.
Després de calcular el total d'hores hem estat treballant operacions i problemes escrits, amb l'ús de la calculadora, per a calcular el temps en minuts i també en segons. Hem plantejat més problemes per treballar les hores, els minuts i els segons i després han estat jugant ells dos fent càlculs amb les calculadores al seu aire.


OBJECTIUS I CONTINGUTS DE QUÍMICA
 • Produir i observar els canvis (color, textura, consistència, gust, olor, sabor...) que es produeixen en el sucre, en la gelatina i en les clares d'ou a partir de les diferents accions rebudes 
 • Mesclar ingredients i observar les reaccions
 • Moldre diferents ingredients i observar els resultats, tot comparant-los amb la forma inicial que presenten els diferents ingredients emprats
 • Batre amb batedora manual i amb batedora elèctrica el mateix ingredient i observar les diferències entre ambdós resultats
 • Observar i entendre la diferència entre mesclar i emulsionar 
 • Entendre el concepte "solució" (mescla homogènia de substàncies) 
 • Observar i comprendre què significa "solució saturada" 
 • Treballar de manera comprensiva els conceptes matèria (sòlida, líquida i gasosa), molècula i àtom
 • Conèixer i aplicar els símbols químics dels elements oxigen (O) i hidrogen (H)
 • Introduir els conceptes: element químic i taula periòdica dels elements atenent a l'ús que se'n fa i la seva utilitat en l'experimentació de la ciència i la química
 • Conèixer el nom químic de l'aigua i entendre el perquè d'aquest nom, atenent a la seva composició: cada molècula d'aigua té dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen per això en termes químics es diu H2O
 • Entendre que quan elaborem nous productes a partir de la manipulació d'altres productes, estem aplicant la química i l'experimentació científica per a obtenir-los
 • Constatar la importància de conèixer bé els ingredients i la seva composició per a elaborar el menjar
 • Prendre cura de la higiene en la manipulació dels aliments i entendre'n la seva importància
 1. Manipulació i correcta utilització dels estris de cuina com a eines de treball
 2. Acceptació de la necessitat de seguir un ordre a l'hora d'experimentar i comprensió dels diferents processos que es van fent per elaborar la recepta
 3. Observació directa de les reaccions químiques i els canvis que es produeixen, tot esbrinant i entenent el seu per què
 4. Òrgans i fenomens que ens permeten notar i sentir els canvis: els sentits, la percepció i les sensacions 
 5. Identificació i control de les diferents accions que duem a terme per a produir els canvis en els ingredients de partida, fins a aconseguir els núvols de sucre
 6. Predicció d'un resultat a partir de l'observació i l'experimentació
 7. Auto-reflexió davant dels fets i fenomens que observem i experimentem 
 8. Comprensió dels conceptes que es treballen (solució, solució saturada, mescla, dissolució, emulsió, solidificació...)
 9. Aplicació de conceptes específics apresos en situacions quotidianes
 10. Comunicació oral d'idees i observacions fent ús del vocabulari específic treballat (mescla, dissolució, solució, saturació, emulsió, solidificació,...)
 11. Consciència de que hi ha diferents maneres d'expressar les idees i les observacions (no tots/es pensem, veiem, interpretem, comprovem, experimentem... el mateix malgrat estiguem fent la mateixa activitat)
 12. Formulació d'hipòtesis senzilles a partir dels resultats obtinguts en l'experimentació
 13. Diversitat de la matèria atenent al seu estat: sòlids, líquids i gasosos
 14. Canvis de temperatura i canvis d'estat a partir de l'acció del calor i del fred
 15. Composició de la matèria: àtoms i molècules, què són?
 16. Composició de l'aigua H2O
 17. Introducció de la taula periòdica dels elements, què és i per què serveix?
 18. Interès per l'observació de fets i fenomens senzills
 19. Interès per conèixer la realitat que ens envolta
 20. Interès per cercar informació, quan la necessitem, per a aprendre més i ampliar els coneixements
 21. Interès per conèixer i usar el vocabulari específic quan convé
 22. Responsabilitat i cura en la manipulació dels aliments
 23. Responsabilitat i cura en la manipulació i ús dels estris i materials de treball
 24. Valoració positiva de la higiene i l'ordre, personal i col·lectiu
 25. Valoració del paper de la ciència en la vida diària


ACTIVITATS QUE HEM DUT A TERME
Tot el procés de l'elaboració de la recepta és el compendi de les activitats realitzades per a treballar la major part dels continguts proposats.
Els continguts que se'n deriven, a partir dels interessos i preguntes que es fan, i més relacionats amb els conceptes i els seus significats, els hem treballat amb més profunditat un cop finalitzada l'elaboració de la recepta:
Hem cercat informació, en diferents llibres de física i química, sobre la matèria i els conceptes molècula i àtom i hem llegit, entre tots i en veu alta, el que ens explicaven al respecte, tot aturant-nos cada vegada que es necessita comentar alguna cosa, preguntar i/o aclarir dubtes. 
A partir de la informació llegida, hem estat parlant dels àtoms i les molècules i hem redactat, entre els tres i de manera senzilla en la llibreta, el que n'hem après sobre la composició de la matèria:
"Tota la matèria en qualsevol dels seus estats (sòlid com el sucre, líquid com l'aigua o gasós com el vapor) està formada per àtoms. Els àtoms són les partícules més petites, resultants de la divisió d'un element, que mantenen les mateixes propietats químiques de l'element. 
En algunes matèries com el carboni tots els àtoms són idèntics però en altres matèries com l'aigua, per exemple, els àtoms són diferents.
Quan els àtoms d'una matèria són diferents, aquests s'uneixen formant les molècules. Les molècules de l'aigua estan formades per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen, i d'aquí ve que el nom químic de l'aigua sigui H2O." 
Aprofitant el nom químic de l'aigua, hem parlat dels elements químics i de la taula periòdica. Hem cercat en la xarxa taules periòdiques per poder-les visualitzar i n'hem trobat una a LEGO Elements que ens ha permès aprendre, tot divertint-nos, i ens ha aportat més informació sobre l'oxigen i l'hidrogen, a part de que han pogut descobrir i trobar informació d'altres elements que ja coneixen (ferro, calci, coure, plata, platí, mercuri, or, carboni, clor, sofre, plom, estany...) i, també, dels que no coneixien (bor, cesi, actini, antimoni, europi, berkeli,...)


També hem aprofitat per conèixer la procedència dels núvols de sucre, atenent a l'àrea de coneixement del medi social, i hem pogut esbrinar, tot cercant informació i emprant els recursos que tenim a l'abast per fer-ho, que aquesta llaminadura és típica dels EEUU on els nomenen Marshmallows i tenen el costum de menjar-los torrats al foc o amb xocolata calenta. També hem sabut que la recepta original es feia amb extracte d'arrel de Malví en comptes de gelatina.

Comentaris

Anònim ha dit…
Hi there, I log on to your new stuff on a regular basis.
Your story-telling style is awesome, keep it up!

my website ตู้คอนเทนเนอร์

Entrades populars d'aquest blog

Un remei natural i meravellós per guarir els refredats, la tos i el mal de coll: El xarop de ceba

Joc de pistes: un recurs didàctic i interdisciplinari!

Contes per a treballar valors: Jaume de Vidre!