Tot recordant i cantant belles i velles cançons!!!!


Per a mi, la millor manera d'aprendre una llengua estrangera és cantant doncs la melodia t'ajuda a memoritzar i retenir les paraules noves que s'aprenen, així com també les estructures sintàctiques i gramaticals que van apareixent en els textos de les cançons. És una manera molt agradable i divertida d'aprendre llengua, idiomes i valors doncs aquests acostumen a ser el leitmotiv de moltes cançons.
Aquestes dues de George Moustaki són ideals per a treballar el gran valor que té la natura i com n'és d'important prendre'n cura i preservar-la per no malmetre més la nostra Mare Terra.
Esperem que les gaudiu com naltros les gaudim!

Il y avait un jardin Hi havia un jardí

C'est une chanson pour les enfants És una cançó pels infants
qui naissent et qui vivent entre l'acier  que neixen i viuen entre l'acer
et le bitume; entre le béton et l'asphalte i el betum; entre el formigó i l'asfalt
Et qui ne sauront peut-être jamais I que, potser, mai sabran
que la terre était un jardin que la terra havia estat un jardí

Il y avait un jardin qu'on appelait la Terre Hi havia un jardí que es deia Terra
Il brillait au soleil comme un fruit défendu Brillava sota el sol com una fruita prohibida
Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer No, no era el paradís ni l'infern
ni rien de déjà vu ou déjà entendu ni res del tot vist o sentit 

Il y avait un jardin, une maison des arbres Hi havia un jardí, una casa dels arbres
avec un lit de mousse pour y faire l'amour amb un llit de molsa per fer-hi l'amor
et un petit ruisseau roulant sans une vague i un petit rierol baixant sense onades
venait le rafraîchir et poursuivait son cours el refrescava mentre seguia el seu curs

Il y avait un jardin grand comme une vallée, Hi havia un jardí gran com una vall,
on pouvait s'y nourrir à toutes les saisons t'hi podies alimentar totes les estacions de l'any
sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée damunt la terra calenta o l'herba glaçada
et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom tot descobrint flors que encara no tenien nom

Il y avait un jardin qu'on appelait la terre Hi havia un jardí que es deia Terra
Il était assez grand pour des milliers d'enfants Era prou gran per a milers d'infants
Il était habité jadis par nos grands-parents Antigament l'habitaven els nostres avis i iaies
qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents havent-lo heretat, també, dels seus propis avis

Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître On és aquest jardí on hi hauríem pogut néixer
où nous aurions pu vivre insouciants et nus on hi hauriem pogut viure sense preocupacions i nus
Où est cette maison toutes portes ouvertes On és aquesta casa amb les portes obertes
que je cherche encore et que je ne trouve plus que jo encara cerco i no puc trobar


Heureusement qu'il y a de l'herbe Sort que hi ha herba

Il y a des chansons qui reviennent Hi ha cançons que tornen
comme revient le mois de mai com torna el mes de maig
Chanson d'amour vieille rengaine Vella cançó d'amor reenganxada
ou toujours rime avec jamais on sempre rima amb mai

Je veux sur la même musique Jo vull amb la mateixa música
parler du monde d'aujourd'hui parlar del món d'avui
Mi souriant, mi nostalgique mig somrient, mig nostàlgic
conclurent déclare en ceci arribo a una conclusió i declaro que

Heureusement qu'il y a de l'herbe Sort que hi ha herba
dans nos villes polluées en les nostres ciutats contaminades
Et que la nature est superbe I que la natura és superba
quand elle pousse en secret quan ella creix en secret
Et ce n'est pas demain la veille I no serà pas demà la vigília
qu'on viendra nous l'arracher que ens la vindran a arrencar
Un peu d'amour et de soleil Una mica d'amor i de sol
suffit à la faire pousser és suficient per fer-la créixer
Un peu d'amour et de soleil Una mica d'amor i de sol
suffit à la faire pousser és suficient per fer-la créixer

Oui, je voudrais en quelque strophe Si, jo voldria en alguna estrofa
livrer messages et discours lliurar missatges i discursos
Et être un nouveau philosophe i ser un nou filòsof
en allant chanter dans les cours que va cantant al seu pas

Avec mon piano à bretelle Amb el meu piano a l'esquena
j'irai de pays en pays aniré de país en país
répandre la bonne nouvelle difonent la bona nova
et faire un peu d'écologie tot fent un poc d'ecologia

Heureusement qu'il y a de l'herbe Sort que hi ha herba
dans nos villes polluées en les nostres ciutats contaminades
Et que la nature est superbe I que la natura és superba
quand elle pousse en secret quan ella creix en secret
Et ce n'est pas demain la veille I no serà pas demà la vigília
qu'on viendra nous l'arracher que ens la vindran a arrencar
Un peu d'amour et de soleil Una mica d'amor i de sol
suffit à la faire pousser és suficient per fer-la créixer
Un peu d'amour et de soleil Una mica d'amor i de sol
suffit à la faire pousser és suficient per fer-la créixer

Et si par malheur je m'essouffle I si per desgràcia em desanimo
à vouloir tout dire en chantant per voler-ho dir tot, tot cantant
Je me mettrai dans mes pantoufles Em posaré dins les meves sabatilles
je m'arrêterais quelque temps i m'aturaré durant un temps

Mais comme revient l'hirondelle Però així com l'oreneta torna
un jour à la belle saison un dia de la bella estació de l'any
Je reviendrai à tire d'aile Tornaré a improvisar
célébrer pelouse et gazon celebrant-ho en la gespa

Heureusement qu'il y a de l'herbe Sort que hi ha herba
dans nos villes polluées en les nostres ciutats contaminades
Et que la nature est superbe I que la natura és superba
quand elle pousse en secret quan ella creix en secret
Et ce n'est pas demain la veille I no serà pas demà la vigília
qu'on viendra nous l'arracher que ens la vindran a arrencar
Un peu d'amour et de soleil Una mica d'amor i de sol
suffit à la faire pousser és suficient per fer-la créixer
Un peu d'amour et de soleil Una mica d'amor i de sol
suffit à la faire pousser és suficient per fer-la créixer

Heureusement qu'il y a de l'herbe Sort que hi ha herba
elle est douce et si parfumé!!!! tan dolça ella i perfumada!!!!


Gaudiu d'un bon cap de setmana!!!!

Comentaris

Caminem plegats ha dit…
Gràcies !! quins bons records en Moustaki ....
Lídia ha dit…
A vosaltres! Estic contenta que us hagi portat bons records! A mi també em transporta molt. El que és molt trist però, és que ara queda menys jardí i hi ha més contaminació i "locura" social que quan cantava Moustaki, per això penso que, en els temps que ens estan tocant viure, és molt important i vital educar en valors i crear consciència per tal d'evitar desastres majors dels que ja hi ha! ;) Petons sincers, guapos!

Entrades populars d'aquest blog

Un remei natural i meravellós per guarir els refredats, la tos i el mal de coll: El xarop de ceba

Joc de pistes: un recurs didàctic i interdisciplinari!

Contes per a treballar valors: Jaume de Vidre!