Les llegums són llavors? Pregunten els petits de casa!

L’Henoch i el Pau ho han volgut veure i comprovar perquè no s’ho podien creure que d’una llentia o un cigró, mullats damunt d’un cotó, en podés sortir una planta sense necessitat de plantar-les.
I no només ho han vist i comprovat sinó que, a més, s’han sorprès molt perquè han observat moltes més coses que han anat comentant cada dia i, fins i tot, han fet una taula de dades per anotar els canvis més rellevants!
Tota la feina feta l’hem recollit en aquesta presentació que hem fet amb PowerPoint i que, posteriorment, hem publicat amb Issuu per penjar-la i tenir-la recollida en el nostre bloc, que és el nostre arxiu informàtic de moltes de les coses que aprenem i activitats que fem el nostre dia a dia lliure, sense escola, però carregat d’aprenentatges, il·lusions i alegria.

OBJECTIUS
Coneixement del medi natural
· Reflexionar sobre els ésser vius i la creació de vida
· Reconèixer la vida en un ésser viu inanimat
· Entendre que és una llavor
· Entendre que les llegums són també llavors
· Distingir una llavor d’un fruit
· Veure i observar com una llavor, l’aigua i el sol creen vida: germinació
· Veure i observar com es desenvolupa i creix una planta a partir d’una llavor
· Dur a terme un protocol experimental: Observacions, fotografies, comentaris, cerca d’informació, taula de dades, conclusions
· Recollir el material elaborat i fer un document que reflecteixi el procés experimental i els resultats obtinguts (publicació Issuu)
· Entendre la importància de l’alimentació sana i equilibrada
· Introduir els significats dels conceptes nutrició, proteïnes, minerals, vitamines,... i la seva importància en els aliments, aprofundint en les llegums
· Cercar informació a partir de diferents fonts i treballar-la (lectura, conversa i comentaris)
· Apropar-se a la natura per conèixer-la, valorar-la i estimar-la més
· Entendre la necessitat vital de prendre cura de la natura com a base de la nostra alimentació i, per tant, de supervivència
Matemàtiques
· Treballar la mesura: el cm.
· Medir i anotar dades en una taula
· Comptar i restar les llavors que no han crescut
Llenguatge
· Adquirir vocabulari nou relacionat amb les plantes (llavor, embrió/germen, germinació) i els aliments (llegum, llavor comestible)
· Treballar conceptes ja coneguts però ampliant-ne el seu significat i definició atenent a les seves propietats, funcions o característiques, sobre les plantes (arrel, tija, fulla) i sobre els aliments (fruit, llentia, mongeta i cigró)
· Etiquetar els pots amb els noms de cada llegum
· Escriure observacions i resultats en una taula de dades
· Fer descripcions orals de les diferents llegums treballades i les seves plantes respectives atenent a les semblances i diferències entre elles
· Iniciar-se en la definició oral dels conceptes: llegum, llavor, fruit, germinació, deshidratació, vida animada, vida inanimada,...
Creativitat i arts plàstiques
· Fotografiar el procés de germinació
· Elaborar disseny del document amb PowerPoint
Actituds, valors i normes
· Treballar a gust i contents
· Prendre cura de l’espai, dels materials i de la càmera de fotos
· Treballar cooperativament
· Mostrar interès per aprendre
· Prendre cura i sentir estima per la natura
· Prendre cura i estima vers un mateix i la vida: Importància de l’alimentació sana per gaudir de benestar i salut mental i física
CONTINGUTS
Coneixement del medi natural
· Vida: Ésser vius animats i inanimats
· Creació de vida: Naixença
· La llavor: Definició i funció
· Llegum i llavor: Igualtat i diferència
· Llavor i fruit: Diferència
· Germinació: Procés i observació del desenvolupament de la planta des de l’embrió que es troba a l’interior de la llegum i, també, llavor
· Aigua i sol: Elements vitals en la creació de la vida
· Experiència didàctica i experimental: Protocol experimental (observacions, fotografies, comentaris, cerca d’informació a partir de les noves inquietuds per saber més, elaboració d’una taula de dades per fer anotacions, conclusions)
· Responsabilitat per prendre cura de les llavors (manteniment de la humitat,sobretot)
· Elaboració d’un document que reflecteixi la feina i l’estudi feta
· La alimentació sana i equilibrada
· Importància de les llegums en una dieta equilibrada
· Adquisició de la idea dels significats dels conceptes nutrició, proteïnes, minerals, vitamines,... i la seva importància en els aliments, aprofundint en les llegums
· Cerca d’informació a partir de diferents fonts i treballar-la (lectura, conversa i comentaris)
· Apropament, coneixement, valoració i estima vers la natura per tal d’entendre que cal prendre’n cura perquè depenem d’ella per viure i sobreviure.
· Comprensió de la necessitat vital de la natura com a base d’alimentació, salut i, per tant, benestar
Matemàtiques
· Mesura: el cm.
· Medició i anotació de resultats en una taula de dades
· Resta:llavors que no han crescut
Llenguatge
· Adquisició de vocabulari nou relacionat amb les plantes (llavor, embrió/germen, germinació) i els aliments (llegum, llavor comestible)
· Ampliació de significat i coneixements sobre conceptes ja coneguts de les plantes (arrel, tija, fulla) i dels aliments (fruit, llentia, mongeta i cigró)
· Elaboració d’etiquetes pels pots, amb els noms de cada una de les llegums per diferenciar-les
· Anotació d’observacions i resultats en una taula de dades
· Descripció oral de les diferents llegums treballades i les seves plantes respectives atenent a les semblances i diferències entre elles
· Assimilació, comprensió i definició oral dels conceptes: llegum, llavor, fruit, germinació, deshidratació, vida animada, vida inanimada,...
· Treball expositiu: Publicació Issue i Bloc.
Creativitat i arts plàstiques
· Fotografia: creació de fotos, ordenació i classificació de tot el procés de la germinació de les tres llegums
· Participació en l'elaboració i creació del disseny del document amb PowerPoint
Actituds, valors i normes
· Interès, motivació i actitud positiva vers l’aprenentatge
· Cura i gust per la feina ben feta
· Higiene en la realització de la feina i cura de l’espai, dels materials i de la càmera de fotos
· Col·laboració i participació (treball en equip)
· Interès per aprendre
· Cura i sensibilització vers la natura
· Cura i estima vers un mateix i la vida tot entenent la importància de l’alimentació sana per gaudir de benestar i salut mental i física

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Un remei natural i meravellós per guarir els refredats, la tos i el mal de coll: El xarop de ceba

Joc de pistes: un recurs didàctic i interdisciplinari!

Contes per a treballar valors: Jaume de Vidre!