Projecte: Sistema Solar

Des de casa i de nit, el cel es veu força bé malgrat la contaminació lumínica. Nosaltres ens el mirem molt perquè ens agrada i ens relaxa, a més, parlem de la lluna i observem els seus canvis segons les fases lunars, parlem de les estrelles i també dels planetes. Darrerament, la inquietud de l’Henoc i el Pau per saber més coses sobre el firmament ha anat augmentant i... aprofitant la seva motivació, els vaig proposar de fer una simulació del Sistema Solar per penjar-la al sostre de la seva habitació.
Hi han posat moltes ganes i hem fet tot un senyor treball sobre el Sistema Solar que ens ha fet aprendre moltes coses perquè hem cercat molta informació, en llibres i per Internet, i hem fet molta feina. Ah! I el Saül i el Daniel, han recuperat informacions que tenien oblidades, tot ajudant i pautant als seus germans en la realització de les activitats que hem anat fent per treballar el tema.

Activitats
Hem fet el Sol i els planetes per conèixer-los millor i per penjar-los a l’habitació.

Hem visualitzar vídeos.
Hem mirat fotografies.

Hem cercat informació i activitats interactives.

Astronomía para niños - PROGRAMAS INTERACTIVOS

http://www.windows2universe.org/coloring_book/SS_Beg_new2.pdf
OBJECTIUS
Coneixement del medi natural
·Conèixer el Sistema Solar
·Conèixer les característiques més rellevants de cada planeta (nivell bàsic)
·Cercar informació a partir de diferents fonts i treballar-la (lectura, visualització fotografies i vídeos, conversa i comentaris)
·Entendre el concepte òrbita i introduir conceptes “rotació/translació”
·Col·locar cada planeta a la seva òrbita corresponent.
Matemàtiques
·Diferenciar el cercle i l’esfera
·Treballar els nombres ordinals atenent a la posició dels planetes respecte al sol.
·Treballar la mesura: observar la grandària dels planetes i ordenar-los de més gran a més petit i a la inversa; observar la grandària del sol respecte als planetes
Llenguatge
·Adquirir vocabulari nou relacionat amb el Sistema Solar (Català, castellà, anglès i francès)
·Treballar conceptes d’espai: lluny,a prop; més lluny,més a prop; al voltant de...
·Treballar conceptes de mesures: gran,més gran,mitjà,petit,més petit
· Escriure i aprendre els noms propis dels planetes
·Treballar les oracions comparatives
· Fer descripcions orals dels planetes i del sol
·Iniciar-se en la definició oral dels conceptes: planeta, sol, lluna, estrella, coet, astronauta, nau espacial,...
Creativitat i arts plàstiques
·Treballar plàsticament els conceptes treballats: Elaboració del Sistema Solar amb paper maché. Volum i pintura
Actituds, valors i normes
·Treballar a gust i contents
· Prendre cura de l’espai i dels materials
·Treballar cooperativament
· Mostrar interès per aprendre
CONTINGUTS
Coneixement del medi natural
· El sol: característiques principals
· Els planetes: característiques principals
· Sistema Solar: característiques principals
· Òrbites i trajectòria
· Moviments dels planetes: Translació/Rotació
Matemàtiques
· El cercle i l’esfera
· Els nombres ordinals fins 10è
·Conceptes de mesura: Grandària dels planetes i del sol: observar la grandària dels planetes i la del sol fent comparacions i ordenant-los de més gran a més petit i a la inversa
Llenguatge
· Adquisició de vocabulari nou relacionat amb el Sistema Solar (Català i castellà)
· Adquisició de vocabulari bàsic: sol, planeta, lluna, estrella, meteorit, coet, astronauta, Terra,... en anglès i francès
·Conceptes d’espai: lluny,a prop; més lluny,més a prop; al voltant de...
·Conceptes matemàtics de mesures:gran, més gran, mitjà, petit, més petit
·Noms propis dels planetes: Aprenentatge i escriptura
·L’oració comparativa
·Descripció oral. Joc d’endevinar: Quin planeta és?
·Definició oral: Joc d’endevinar conceptes (planeta, sol,...)
·Treball expositiu: Publicació Issue i Bloc.
Creativitat i arts plàstiques
·Representació plàstica del Sistema Solar.
·Treball de volum: Esfera amb paper maché
·Pintura: Els planetes i els seus colors
Actituds, valors i normes
·Cura i gust per la feina ben feta
·Higiene en la realització de la feina i cura de l’espai i dels materials
·Col·laboració i participació (treball en equip)
·Interès per aprendre

Comentaris

Anònim ha dit…
Tema sense igual, és molt interessant per a mi))))

Entrades populars d'aquest blog

Un remei natural i meravellós per guarir els refredats, la tos i el mal de coll: El xarop de ceba

Joc de pistes: un recurs didàctic i interdisciplinari!

Contes per a treballar valors: Jaume de Vidre!