La lluita per la llibertat, el respecte, la igualtat i la pau continua essent la mateixa!

Doncs sempre ha estat la lluita de la consciència, la lògica, la responsabilitat i la racionalitat en front de la intolerància i la repressió, els prejudicis, les supersticions i la por, la irresponsabilitat i el poder que enganya i la irracionalitat i la violència física, emocional o psíquica.
És només vivint que s’aprèn a viure i, així, es va coneixent el món, ple de móns, que ens envolta. Al llarg de la meva vida, com tots i totes, he après del bé i del mal perquè he rebut estima però també moltíssims pals doncs el món ja està fet quan hi arribem en néixer, sense saber on i per què venim, i... és el que hi ha i, en conseqüència, un/a mai deixa de sorprendre’s, davant del bé i/o davant del mal, i d’aprendre del que rebem i veiem.
Del bé n’aprenc molt i em cultiva. Del mal, aprenc el que no s’ha de fer i m’esforço en cercar altres maneres, mètodes i/o mitjans per tractar de millorar el que no m’agrada rebre i, per tant, jo no vull donar.
Des de sempre m’ha amoïnat i he necessitat saber per què existeixen conductes humanes tan violentes, autoritàries, inhumanes, agressives i destructores, amb elles mateixes i amb els demés, donat que sóc una persona molt pacífica i racional, com moltes altres, i aquest tipus de conductes i actituds m’esgarrifen i em fam por, per això sempre les aturo perquè la por vers el que pugui passar en una situació de descontrol violent entre persones, per ex., és més forta, en mi, que el fet d’enfrontar-me a la persona que està descontrolada. (He hagut d’aturar moltes baralles a l’escola i a alguns parcs o places perquè, per desgràcia, són el pa de cada dia, sobretot, jugant a futbol)  
Aquesta inquietud per saber per què existeix encara i ha existit tanta crueltat al llarg dels segles que ens precedeixen, ha condicionat la meva vida a seguir un determinat rumb (homeshooling entre altres coses) que ha anat confirmant la meva personalitat tot consolidant els meus principis de vida.
I vivint i aprenent a viure i sobreviure, he anat distingint les diferents conductes humanes, les intolerants/agressives i les tolerants/pacífiques, en base a dos mètodes educatius que es donen, ambdós, en les escoles i en les famílies, entenent que educació és el que rebem com a pautes de conducta i comportaments doncs l’adquisició de coneixements acadèmics només és una petita part del gran oceà que conforma l’amplitud i la profunditat del correcte significat del concepte educació.
1. L’autoritari i disciplinari on tot hi entra des de la violència física o l’emocional i psíquica tan usual, avui en dia, perquè se suposa que està prohibit pegar i maltractar als/a les nens/es, fins la falsedat, la mentida, la superficialitat, la hipocresia, la traïció...
Educació aquesta, basada en ensenyances de caràcter obligatori i metodologia tradicional, que prioritzen els valors econòmics als humans i, per tant, el valor als diners i a tot el que  s’obté amb ells (materialismes, comoditats, plaers,...) amb la qual cosa, el valor vers l’art, la cultura i la vida es perd i, fins i tot, s’ataca i desestima si no té valor econòmic o no és econòmicament rentable.
2. El didàctic i empíric on tot el que és positiu i correcte hi entra però el que és negatiu i nociu es tracta de reconduir per millorar les relacions i els aprenentatges, tot millorant les actituds.  .
Educació que prima els valors humans als econòmics i, per tant, el valor vers la salut, la vida i vers tot el que d’ella s’obté i ens ofereix “si sabemos usarla” com ens diu i recorda Joan Manuel Serrat en la seva cançó De vez en cuando la Vida. I saber usar la vida es ser conscients del seu valor i de la necessitat vital de cuidar-la i estimar-la per a què tingui llarga vida pels nostres fills/es i els/les que hauran de continuar venint i  vivint quan nosaltres ja no hi siguem. Educació, per tant, que valora l’art, la cultura i les diferents cultures, la memòria històrica, la pau i l’amor en els seus correctes significats, la sinceritat i la lliure expressió dels sentiments i/o opinions, l’evolució del coneixement i les capacitats humanes com a éssers naturals i evolutius que som, és a dir, valora la Mare Terra i a tots els seus fills i filles doncs formem la seva naturalesa i depenem d’ella.

En funció doncs del que rebem i ens ensenyen i en funció, també, de la selecció, adquisició i integració, íntima i personal,  dels aprenentatges rebuts cada persona és única i diferent i, per tant, enfoca la seva vida en base a les seves prioritats que poden ser econòmiques o humanes. 
Ningú és millor que ningú doncs només és qüestió de prioritats, ara bé, el que no és just és que perquè una gran majoria; arrossegada per la por, la ignorància fruit de la comoditat, l’avorriment i la desídia; prioritzi l’econòmic tots/es haguem de prioritzar el mateix perquè aquesta gran majoria, per ser majoria, es creu amb poder d’atacar i es permet, des de la seva ignorància i sense voler escoltar, qüestionar, mal mirar i pressionar per convèncer-te de que ho fas malament i ets asocial només perquè tens uns altres valors diferents i enfoques la teva vida en funció dels mateixos que, per a res, són els de l’adoctrinada i tan ben “ensenyada” majoria. Una majoria que a nivell mundial, és tan immensa que es permet destruir i maltractar la MareTerra i tot el que considera tercer món i, per tant, inferior sense parar-se a pensar, ni un sol moment, en les conseqüències, presents i futures, dels seus actes i actituds tan egoistes i nècies.  

Us deixo per acabar el mític tema de Bob Dylan Blowing in the wind (a títol d’un dels tants exemples que es poden posar), un vídeo penjat el passat 2008 a YouTube i algunes frases cèlebres per a confirmar i demostrar el que refereixo com a títol de l’entrada.
Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Franz Grillparzer (1791-1872) Dramaturgo austriaco.
Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano.
No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna. Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.
El hombre ha nacido libre y por doquiera se encuentra sujeto con cadenas. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés.
No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes (1929-?) Periodista y escritor mexicano.
La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.
La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés.
Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.
La libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la política, el derecho. Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés.
¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser un mismo. Henrik Johan Ibsen (1828-1906) Dramaturgo noruego.
Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.
Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Simón Bolívar (1783-1830) Militar y político de origen venezolano.
Es un extraño propósito perseguir el poder y perder la libertad. Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico.
La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe.
Ramón de Campoamor (1817-1901) Poeta español.
La libertad es un hecho, y entre los hechos que observamos, no hay ninguno que sea más claro. Henri Bergson (1859-1941) Filósofo francés.
La libertad no es un fin, es un medio para desarrollar nuestras fuerzas. Giuseppe Mazzini (1805-1872) Político italiano.
La libertad de conciencia se entiende hoy día, no sólo como la libertad de creer lo que uno quiera, sino también de poder propagar esa creencia. Jonathan Swift (1667-1745) Político y escritor irlandés.
Hay quien pone en duda el porvenir del ideal de la libertad. Nosotros respondemos que tiene más que un porvenir: posee eternidad. Benedetto Croce (1866-1952) Historiador, humanista y filósofo italiano.
Yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de todos los hombres que me rodean. Mijail Bakunin (1814-1876) Revolucionario ruso.
La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano.
¿De qué sirve la libertad política para los que no tienen pan? Sólo tiene valor para los teorizantes y los políticos ambiciosos. Jean Paul Marat (1743-1793) Periodista y político revolucionario francés.
La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres. Manuel Azaña (1880-1940) Político y escritor español; presidente del gobierno.
Nadie puede amar sus cadenas, aunque sean de oro puro. I. Heywood
Acaso soy libre si mi hermano se encuentra todavía encadenado a la pobreza. Barbara Ward (1914-1981) Economista, periodista y educadora inglesa.
¿Quién es libre? El sabio que puede dominar sus pasiones, que no teme a la necesidad, a la muerte ni a las cadenas, que refrena firmemente sus apetitos y desprecia los honores del mundo, que confía exclusivamente en sí mismo y que ha redondeado y pulido las aristas de su carácter. Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC) Poeta latino.
La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto. George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.
Nadie combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos. Karl Marx (1818-1883) Filósofo y economista alemán.
El hombre está condenado a ser libre. Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y escritor francés.
La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad. Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.
La libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno tenga, oralmente o por escrito, y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión individual. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.
Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hobbes (1588-1679) Filósofo y tratadista político inglés.
La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo alemán.
Detesto lo que escribes, pero daría mi vida para que pudieras seguir escribiéndolo. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.
La libertad no es poder actuar arbitrariamente sino la capacidad de hacerlo sensatamente. Rudolf Virchow (1821-1902) Patólogo, arqueólogo y antropólogo alemán.
Quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, ya se ha matado en vida: es un suicida en pie. Su existencia consistirá en una perpetua fuga de la única realidad que podía ser. José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español.
Por conservar la libertad, la muerte, que es el último de los males, no debe temerse. Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.
No busquemos solemnes definiciones de la libertad. Ella es sólo esto: Responsabilidad. George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Un remei natural i meravellós per guarir els refredats, la tos i el mal de coll: El xarop de ceba

Joc de pistes: un recurs didàctic i interdisciplinari!

Contes per a treballar valors: Jaume de Vidre!