Estudiem els cavalls!


Els infants interpreten el que observen segons la seva pròpia visió del món que els envolta i en funció de les seves experiències vivencials i dels coneixements que van adquirint a partir de les preguntes que es fan i que fan, així com també de les respostes que n'obtenen en les converses que estableixen a partir de les seves inquietuds per saber, conèixer i aprendre.
Si volem que els seus aprenentatges siguin significatius i els puguin integrar de manera correcta i positiva, els continguts s'han d'escollir en funció de l'interès que desperten en la mainada atenent al seu procés evolutiu individual, a la seva curiositat i a les seves necessitats d'aprenentatge sorgides del propi interès però atenent també a l'ensenyament/aprenentatge dels continguts marcats des de les diferents àrees del currículum de primària. Per aquesta raó i aprofitant l'interès que l'Henoch i el Pau tenen per aprendre "coses" dels cavalls, he preparat la següent unitat de programació per a poder treballar aquest projecte tot aprofundint en els coneixements que ja tenen per a poder-los ampliar en funció dels objectius i continguts marcats en el currículum.

CONTINGUTS
Procedimentals

 • Observació directa dels cavalls apreciant-ne les seves característiques 
 • Observació indirecta de les seves característiques externes i internes (sistema ossi) a través de fotografies, dibuixos, vídeos,...
 • Descripció intuïtiva oral de les observacions i experiències realitzades
 • Lectura comprensiva de diferents textos (en suport paper o digital), informatius i explicatius, sobre les característiques dels cavalls (on viuen, què mengen, com es reprodueixen, ...)
 • Visualització de vídeos informatius sobre aspectes de la vida dels cavalls
 • Lectura comprensiva de textos senzills sobre els cavalls en la mitologia (Centaure, Unicorn i Pegàs)
 • Cerca i observació d'il·lustracions i dibuixos del Centaure, de l'Unicorn i del Pegàs
 • Recollida, ordenació i classificació de les dades obtingudes a partir de les observacions (directes i indirectes) i de la informació llegida
 • Descripció, oral i escrita, amb suport gràfic de les observacions i experiències realitzades utilitzant el vocabulari específic treballat (vertebrats, mamífers, herbívors, granívors, cavall/euga/poltre/, musell/peülles/crinera, pas/trot/galop, sella/estreps/brida,...)
 • Observació i descripció oral de les diferències i semblances entre els cavalls i els ases i entre els cavalls i les zebres
 • Realització de jocs de llengua (orals i escrits) per a treballar, entendre i assimilar els nous conceptes introduïts (vocabulari específic)
 • Creació literària: poemes acròstics
 • Creació artística: dibuix del cavall
 • Diferències en el tractament i la relació que els indis americans establien amb els cavalls respecte a l'home blanc
Conceptuals
 • Característiques externes dels cavalls per mitjà de la percepció sensorial: la percepció i els sentits com a font d'informació
 • Distinció entre cavall, euga i poltre
 • Parts externes del cavall: pelatge, cua, gropa, llom, espatlla, creu, crinera, cap, musell, dentadura, coll, pit, estomac, potes, peülles
 • Parts internes dels cavalls: sistema ossi (reconeixement dels ossos principals): crani, vèrtebres, sacre, pelvis, fèmur, tíbia, metatars, falanges, radi, estèrnum, húmer, omòplat, costelles, mandíbula
 • Característiques bàsiques dels vertebrats
 • Característiques bàsiques dels mamífers
 • Característiques bàsiques dels herbívors
 • Desplaçament dels cavalls: pas, trot, galop
 • Estris i utilitat: sella, estreps, brida
 • Poema acròstic
 • Dibuix artístic
 • Els cavalls i els indis
Actituds, valors i normes
 • Valoració de la importància dels sentits en l'observació, l'exploració i l'aprenentatge
 • Interès per l'observació, per aprendre i per saber
 • Interès per conèixer la realitat que ens envolta
 • Comunicació dels interessos d'aprenentatge i dels dubtes per tal de trobar respostes
 • Expressió lliure dels sentiments i les sensacions a partir dels estímuls rebuts
 • Sensibilització per l'estima i protecció dels animals
 • Sensibilització per la protecció de la natura i el medi ambient
OBJECTIUS DIDÀCTICS
 • Observar, mitjançant els sentits, els cavalls tot apreciant-ne les característiques externes: color, forma, olor, tacte, els sons que emeten, com es comporten,...
 • Observar i examinar les característiques, externes i internes, dels cavalls a través de fotografies, dibuixos, vídeos, documentals, pel·lícules
 • Entendre i retenir les dades més rellevants de les observacions fetes
 • Descriure verbalment i gràfica les característiques més importants dels cavalls emprant el vocabulari específic que es va introduint i treballant
 • Establir semblances i diferències entre els cavalls (edat, sexe, races, color,...)
 • Establir semblances i diferències entre els cavalls i altres èquids (ases i zebres)
 • Memoritzar significativament els nous conceptes després d'haver-ne comprés les definicions corresponents
 • Expressar les idees espontàniament
 • Treure informació de les fotografies, vídeos, dibuixos, ... observats
 • Treure informació de les explicacions rebudes
 • Identificar les parts externes del cos del cavall treballades i establir comparacions amb el propi cos (humà)
 • Identificar els ossos treballats i establir comparacions amb l'esquelet humà
 • Conèixer les característiques bàsiques dels vertebrats
 • Conèixer les característiques bàsiques dels mamífers
 • Conèixer les característiques bàsiques dels herbívors
 • Distingir els trets més significatius entre la vida d'un cavall salvatge i la vida d'un cavall domesticat
 • Conèixer els estris: sella, estreps i brida i entendre'n la seva utilitat per l'home/dona
 • Observar les diferències vers el tracte dels cavalls, segons les diferents cultures (europeus i indis americans) 
 • Realitzar diferents jocs de llengua per a comprendre i memoritzar significativament els nous conceptes introduïts
 • Inventar un poema per descriure els cavalls, atenent al vocabulari específic treballat (el podeu veure aquí)
 • Dibuixar un cavall atenent a les observacions fetes
 • Distingir un ésser real d'un ésser mitològic
 • Conèixer i distingir el centaure, l'unicorn i el pegàs
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
 • Visita a la hípica per observar els cavalls a través dels sentits i les sensacions que ens provoquen
 • Cerca i recollida d'informació en enciclopèdies, llibres, internet
 • Elaboració de l'entrada del bloc (Pau i Mana el Cor)
 • Visualització de vídeos

 • Lectura de còmics d'en Yakari i d'en Lucky Luke
 • Visualització de la pel·lícula Spirit 
 • Aprenentatge de la cançó "Nunca me rendiré"
 • Converses per a plantejar i formular qüestions, dubtes, interessos d'aprenentatge, idees i propostes d'activitats
 • Elaboració d'un lapbook a partir de la informació i el material recollit, així com també dels coneixements adquirits
 • Dibuix i pintura d'un cavall
 • Conscienciació de la importància del respecte, l'estima i la cura dels cavalls i dels altres animals
 • Conscienciació de la importància del respecte del medi ambient i la natura per el futur de la vida animal i vegetal


Comentaris

lorenzo Rivera ha dit…
Quina bona feina que fas, que sempre has fet! Pa que luego se diga quien tiene los conocimientos y quien sabe de verdad...Molt complerta i que motivats estan l'Henoch i el Pau..
Lídia ha dit…
Ens ho passem d'allò més bé aprenen sense pausa, sense presses, sense pressions i sense exàmens! ;)

Entrades populars d'aquest blog

Un remei natural i meravellós per guarir els refredats, la tos i el mal de coll: El xarop de ceba

Joc de pistes: un recurs didàctic i interdisciplinari!

Contes per a treballar valors: Jaume de Vidre!